Individuele coaching

Bij individuele coaching steun ik je om in een bepaalde (werk)situatie beter te functioneren of een specifieke taak te volbrengen. Ik help je zicht te krijgen op je eigen functioneren, adequaat gedrag en effectieve interactiepatronen aan te leren. Zo kun je optimaal functioneren, resultaat behalen in concrete situaties en bovendien: je verder ontwikkelen.

Aan welke (leer)doelen ga je werken?

Tijdens het traject werken we aan een aantal persoonlijke (leer-)doelen en aan je vermogen om afstand te nemen van je situatie en dagelijkse problemen in een breder perspectief te zien. Je bepaalt zelf, in samenspraak met mij en eventueel de opdrachtgever, de leerdoelen. Deze leggen we aan het begin van het traject vast. We toetsen regelmatig of ze nog kloppen en stellen ze zo nodig bij. Bij coaching ligt het accent op jouw functioneren. Coaching helpt je om je werkprestaties te verbeteren. Het accent kan daarbij gelegd worden op je persoonlijke of vakmatige doelen of een combinatie van beide. Het is gestructureerd en doelgericht, waarbij ik je op interactieve wijze aanzet tot effectief gedrag.

Wanneer kies je voor individuele coaching?

Coaching helpt je als je deze gedachten en/of wensen herkent:

  • Je wilt weer plezier en ‘zin’ in je werk krijgen
  • Je zoekt meer balans tussen werk en privéleven
  • Je twijfelt of je werk nog wel bij je past
  • Je wilt beter leren omgaan met de werkdruk
  • Je hebt een burn-out gehad en wil een plan van aanpak maken (om weer te starten met je werk)
  • Je wilt beter samenwerken met je collega’s en/of leidinggevende
  • Je wilt meer inzicht in je kwaliteiten, werkstijl, leiderschap en teamrol om deze zo optimaal mogelijk in te zetten

Hoe ziet een traject er uit?

Bij een coachingstraject spreken we van tevoren af hoe vaak we bij elkaar komen. Dat ligt meestal tussen de 5-8 keer. Jij, ik en eventueel de opdrachtgever bespreken vooraf aan welke aspecten van je functioneren we gaan werken. Er kan gebruik worden gemaakt van gerichte opdrachten en observaties.

Benieuwd of ik je met individuele coaching kan helpen?