Organisatiebegeleiding

Organisaties zijn voortdurend aan het veranderen waarbij het blijkt dat 70% van de organisatie veranderingen mislukken. Als begeleidingskundige ga ik samen met de betrokkenen aan de slag met krachten en belemmeringen.

We gebruiken de professionele speelruimte en het krachtenveld van de organisatie om de missie en doelstellingen voor alle partijen optimaal te realiseren.
Dit doe ik door de belemmeringen te herkaderen als complexe verandervraagstukken binnen organisaties. Dat kan zijn in de vorm van onderzoek, analyse, coaching, supervisie en/of intervisie. De betrokken partijen bij de belemmeringen met elkaar in gesprek brengen (één-op-één of met meerdere partijen) speelt een belangrijke rol in mijn aanpak. Ik begeleid zowel individuele medewerkers en managers als teams en afdelingen. Ik richt me op wenselijke veranderingen in de werksituatie van de medewerkers en ik creëer nieuwe mogelijkheden. Daarbij hou ik rekening met het maatschappelijk veld waarin de organisatie opereert.

Wat is het doel van organisatiebegeleiding?

We richten ons op het vinden van de krachten en belemmeringen in de complexe verandervraagstukken en gaan daarmee aan de slag. Daardoor worden de medewerkers eigenaar van de situatie en kunnen ze zelfstandig verder.

Wanneer kies je voor organisatiebegeleiding?

Organisatiebegeleiding helpt je als je deze gedachten en/of wensen herkent:

  • De vorige verandering in de organisatie is nog niet klaar en de volgende dient zich aan
  • Hoe krijgen we met de organisatie verandering iedereen mee?
  • Hoe krijgen we alle neuzen dezelfde kant op?
  • Hoe kunnen we de komende verandering wel laten slagen?
  • Hoe komen er achter wat de medewerkers willen?
  • Er is al weerstand voordat we begonnen zijn!

Hoe ziet een traject er uit?

Een opdrachtgever komt met een vraagstuk. Door mee te lopen en te slenteren in de organisatie leer ik de medewerkers, de organisatie en het vraagstuk kennen. Hierdoor kan de onderliggende vraag boven tafel komen, zodat we met elkaar daarmee aan de slag gaan. In voortdurend overleg bespreken we de ontwikkelingen en passen eventueel de aanpak aan.  Er zullen individuele formele en informele gesprekken plaatsvinden en georganiseerde bijeenkomsten. Tijdens het onderzoek zullen er veranderingen optreden en interventies plaatsvinden.

Enkele voorbeelden van vraagstukken die je kunt aandragen zijn:

  • Afdelingen of de organisatie gaat fuseren.
  • Een afdeling of organisatie moet op een nieuwe manier gaan werken. Meestal neemt dit proces enkele maanden in beslag.

Benieuwd of ik je met organisatiebegeleiding kan helpen?