Coaching

Coaching

Bij coaching ben je gericht op het verbeteren van prestaties in de uitvoering van je beroep of functie. We kunnen ons daarbij richten op je persoonlijke of je professionele doelen – of een combinatie van beide. Dit doen we in een aantal sessies, meestal 5 tot 8. Van tevoren spreken we af welke aspecten van je functioneren we gaan werken. De effecten van de coaching evalueren we samen en met de opdrachtgever. Er kan gebruik gemaakt worden van gerichte opdrachten en observaties.

Lees meer over individuele coaching
Lees meer over teamcoaching